Publikumsavdelingen ved Sjukehusapoteket i Ålesund. Foto.

Om oss

På lag med deg for din helse!

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et apotek i spesialisthelsetjenesten. Alle legemidler som sykehuset benytter i pasientbehandling kommer fra oss.

Om helseforetaket

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er en del av Helse Midt-Norge RHF. Den største delen av vår årlige omsetning på 1,1 milliard (2018) er relatert til vår virksomhet som er rettet mot driften (pasientbehandlingen) ved sykehusene. Vi leverer alle legemidlene som brukes ved sykehusene. I 2018 var det 220 årsverk i foretaket.

Sykehusapotek

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har apotek ved sykehusene i Namsos, Levanger, Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund (som også har en avdeling i Volda). 

Foretaksadministrasjon

Helseforetakets administrasjon ligger i Trondheim.

Kart og beskrivelse

Oppdrag

Vårt oppdrag er riktig legemiddelbruk, og vi skaper verdi til pasientene gjennom følgende verdikjeder:

  • Legemiddeldistribusjon: Vi sørger for sikker og kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon til alle sykehus i regionen.
  • Ekspedering av resept: I våre apotekutsalg på sykehusene ekspederer vi resepter og gir informasjon og veiledning i bruk av legemidler.

  • Produksjon av legemidler: Legemiddelproduksjon er vår skreddersøm – vi produserer legemidler til pasienter.
  • Klinisk farmasi: Kvalitetssikre pasienters legemiddelbruk på sykehuset i samarbeid med annet helsepersonell


    Riktig bruk av legemidler bidrar til økt pasientsikkerhet og en fornuftig bruk av ressurser.

Strategiske mål 2022

Les mer om vår strategi 

Verdier

Verdiene kvalitet, trygghet og respekt ligger til grunn for arbeidet vårt. 

Miljøpolicy og miljømål

Les om vårt foretaks miljøpolicy og miljømål

Ledelsen i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

  Presentasjon av ledelsen i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Rapporter

I styrets årsberetning kan du lese om driften ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, vår forskning,  strategier og planer.

Styrets årsberetning for 2017

Styrets årsberetning for 2016

Styrets årsberetning for 2015 

Styrets årsberetning for 2014 

Styret

Styremøtene i Sykehusapotekene i Midt-Norge er åpne. Gjennom vår styreadministrasjon ønsker vi å gi deg tilgang til saksdokument, vedtak og presentasjoner som blir gitt til styret.

Saksdokumenter , vedtak og presentasjoner finner du på Styreweb for Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styreweb

Kontakt Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

E-post

postmottak@sykehusapoteket.no
For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke sender pasientopplysninger på e-post.

Postadresse
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Abels gate 9
7030 Trondheim

Telefon
73 86 42 00

Det enkelte apotek er også tilgjengelig på telefon i sin åpningstid.

Faktura til Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Send oss faktura

Vi ber om at leverandører sender oss elektronisk faktura i Elektronisk handelsformat (EHF-faktura).

Fant du det du lette etter?