Mediesenter

Sykehusapotekene i Midt-Norge har ikke egen avdeling for kommunikasjon og forespørsler skal rettes til

 

Kst. adminsitrerende direktør Martin Grotnes. Foto: Terje Aamodt  

Martin Grotnes
Kst. administrerende direktør
Telefon 95911628

E-post

 Kommunikasjonsrådgiver Anne Rognes

Anne Rognes
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon 41505253

E-post

 

 

Postjournal

Dersom du ønsker innsyn i dokument, kan du kontakte oss på:

postmottak@sykehusapoteket.no

Følg oss på Facebook

Følg oss på våre Facebooksider