Miljøpolicy og miljømål

Sykehusapotekene i Midt-Norge er miljøsertifisert etter ISO-standarden 14001. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling ved kontinuerlig å redusere ugunstig miljøpåvirkning.

Miljø: Vi tar vare på jordkloden ved å følge vår miljøpolicy og miljømål. Foto: Colourbox.
Miljø: Vi tar vare på jordkloden ved å følge vår miljøpolicy og miljømål. Foto: Colourbox.

Miljøpolicy

Sykehusapotekene i Midt-Norge arbeider kontinuerlig for å beskytte miljøet ved å:

– identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
– overholde egne miljømål, og tilstrebe oss å etterkomme alle krav, lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet.
– sørge for opplæring, slik at alle våre ansatte er kjent med de miljømessige aspektene.
–sørge for et kontinuerlig fokus på miljø hos våre ansatte.

Vårt fokus på miljø skal gjøre oss til en foretrukket partner, en god nabo og en god arbeidsplass.

Vesentlige miljøsaspekt

– Rådgivning og informasjon til sykehus/kunder
– Transport av varer
– Lagerkontroll
– Bruk av kjemikalier
– Avfallshåndtering 

Miljømål 1

Våre kunder og tilknyttede sykehus skal informeres om returordningen av legemidler. 

Miljømål 2

Vi jobber systematisk for å kjøpe inn riktig mengde varer i forhold til behov.

Miljømål 3

Vi skal holde oss oppdatert på og ta i bruk aktuelle elektroniske systemer for å:
– redusere bruken av papir
– medvirke til god lagerkontroll hos sykehusene

Miljømål 4

Alle ansatte skal kjenne til korrekt avfallshåndtering. 


Etter revisjon utført av KIWA har virksomheten mottatt nytt sertifikat for miljøstandarden 
NS-EN ISO 14001:2015.