Forskning

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til forskning og utvikling innen legemiddelbruk og legemiddelforsyning, både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene. Forskningen vår er basert på både kvalitative og kvantitative metoder, og omhandler legemiddelbruk og legemiddelhåndtering i sykehus så vel som i primærhelsetjenesten.

Forskningsprosjekt om klinisk farmasi

Janne K. Sund ved Sykehusapotekene i Midt-Norge jobber med en doktorgrad innen området klinisk farmasi. Arbeidstittelen på avhandlingen er «Kvalitetssikring av legemiddelbruk ved innleggelse i og utskrivning fra sykehus».

I forskningsarbeidet har hun gjennomført følgende delprosjekter:

  • Kartlegging av kvaliteten på legemiddelanamnese ved innleggelse
  • Effekt av legemiddelrådgivning på etterlevelse for pasienter som har gjennomgått et TIA («forbigående hjerneslag»)
  • Påvirker legemiddellister ved utskriving reinnleggelser for gastrokirurgiske pasienter?


Ønsker du å vite mer om Janne K. Sunds forskning?

Ta kontakt på e-post

Publikasjonen Forskerblikk

De siste årene har vi økt aktiviteten innen forskning og utvikling, og har gitt ut en rapport som oppsummerer forskningsprosjekter i perioden 2008 til og med 2014. Mange av prosjektene våre har vært knyttet til implementering og utvikling av klinisk farmasi, men vi har også prosjekt som har sett på erfaringer med ny teknologi som elektronisk kurve og multidose.

Forskerblikk 

Forskning, utvikling og innovasjonsstrategi 2013-2020

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en ambisjon om å bygge sterke forskningsmiljø innen utvalgte fagområder og bidra med ny kunnskap som støtter opp under foretakets mål om riktig legemiddelbruk, og de to hovedoppgavene:

  • Levere farmasøytiske tjenester for å kvalitetssikre legemiddelbruk
  • Sørge for en sikker og kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon


For å oppnå dette ønsker Sykehusapotekene i Midt-Norge å etablere samarbeid med de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge og med andre relevante nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon (2013-2020)

Kontaktinformasjon til vårt fagmiljø innen forskning og utvikling

 
Ingvild Klevan, Cand.Pharm., PhD
Forskningssjef
Tlf. 924 46 565
e-post

Fant du det du lette etter?