Sjukehusapoteket i Ålesund

Ålesund sjukehus

Sjukehusapoteket i Ålesund leverer legemidler på resept til pasienter fra Ålesund Sjukehus (poliklinikker og sengeposter). Andre pasienter og kunder er også velkommen til å bruke oss; både til legemidler, sykepleieartikler, bandasjeutstyr og brystproteser.

Vi har et bredt vareutvalg innen stomi, inkontinensutstyr, diabetesutstyr og andre apotekvarer. Våre dyktige farmasøyter svarer på alle spørsmål som gjelder dine legemidler.

Sjukehusapoteket i Ålesund leverer legemidler til Ålesund Sjukehus, samt andre institusjoner i Helse Møre og Romsdal.


Inngangspartiet til Sjukehusapoteket i Ålesund.
Inngangspartiet til Sjukehusapoteket i Ålesund.
 

Kontaktinformasjon

Adresse
Ålesund Sjukehus, Åsehaugen 5, (Kart)
Ålesund Sjukehus, postboks 34, 6026 Ålesund
Åpningstider
mandag - fredag 9.00-15.30
lørdag Stengt
Telefon
70 17 31 00
Bandasjistavdeling: 70173101, telefaks 70143832
E-post

Praktisk informasjon

​Retur av gamle medisiner

Gamle medisiner skal ikke kastes i søpla eller skylles ned i toalettet. Vi tar imot gamle medisiner og sørger for at disse blir kassert på en trygg måte.

E-resept

Logg inn på mine resepter på helsenorge.no for å sjekke om legen din har lagt inn resepten. Vi kan dessverre ikke gi opplysninger om e-resept på telefon. En telefonsamtale gir ikke mulighet for å sjekke din identitet og ivareta din pasientsikkerhet.

Skal du hente ut legemidler på resept for andre må du ha med:
• ferdig utfylt fullmaktsskjema
• den som skal ha legemiddelet sin legitimasjon
• din egen legitimasjon

 

Frakt ved forsendelse av legemidler

Fra 1. januar 2017 må alle, med noen unntak, betale frakt for de legemidlene og apotekvarene de får tilsendt fra våre sykehusapotek. Endringen skjer fordi myndighetene ikke lenger subsidierer frakt av legemidler hjem til pasient. 
 
Ved forsendelse kan varer bli utsatt for temperaturer som er utenfor den anbefalte oppbevaringstemperaturen. Som et ledd i arbeidet med økt pasientsikkerhet har sykehusapotekene derfor etablert nye rutiner som skal sikre at dette ikke skjer, noe som innebærer bruk av spesialemballasje og temperaturmåleutstyr.
Disse utgiftene er det også du, som apotekkunde, som blir belastet for ved forsendelse av legemidler.

Unntak fra regelen

Som nevnt finnes det noen unntak fra regelen om at du som apotekkunde skal betale for frakt av legemidler og apotekvarer, og i disse tilfellene sendes varene kostnadsfritt:

• allmennfarlige, smittsomme sykdommer
• immunsvikt
• cystisk fibrose
• spesialproduserte legemidler med kort holdbarhet, for eksempel smertekassetter
• faktorkonsentrat til personer med alvorlig blødersykdom
• utgifter til frakt av forbruksmateriell dekket av helseforetaket
• utgifter til frakt av utstyr på R-resept og næring (parenteral/enteral) knyttet til forbruksmateriell

Vi i Sykehusapotekene i Midt-Norge beklager at kostnader ved forsendelse har økt.

Kollektivtilbud

​​Lokale og regionale busser

Lokale og regionale busser stopper ved Ålesund Sjukehus, hvor Sjukehusapoteket i Ålesund ligger. Busstoppet heter Ålesund Sjukehus og ligger vis a vis Åsetorget.

Båt

Du kan ta båt til Ålesund sentrum og buss videre til Ålesund Sjukehus og Sjukehusapoteket i Ålesund.

Fly

Du kan ta fly til Ålesund Lufthavn og flybuss til Ålesund sentrum og bytte til lokalbuss som stopper ved Ålesund Sjukehus. Flybussen stopper ikke ved Ålesund Sjukehus.

Parkering

​Ved inngangen til Sjukehusapoteket i Ålesund er det gratis parkering i 30 minutter for kunder som skal til Sjukehusapoteket.

Avdeling for bandasjisthttps://sykehusapoteket.no/avdelinger/sjukehusapoteket-i-alesund/avdeling-for-bandasjistAvdeling for bandasjist
Avdeling for forbruksmateriellhttps://sykehusapoteket.no/avdelinger/sjukehusapoteket-i-alesundAvdeling for forbruksmateriell
Avdeling Volda, sjukehusapoteket i Ålesundhttps://sykehusapoteket.no/avdelinger/sjukehusapoteket-i-alesund/avdeling-voldaAvdeling Volda, sjukehusapoteket i Ålesund

Fant du det du lette etter?