Alt om resept

Alle typer resepter kan hentes ut hos våre sykehusapotek. Hva det koster for deg å ta ut medisinene du har fått foreskrevet av lege, avhenger av hvilken type resept du har fått og hvilke regler for refusjon som gjelder.

Fullmaktsskjema - medisiner på resept

 

Hvit resept

Medisiner på hvit resept betales i hovedsak av pasienten selv.  

Noen medisiner på hvit resept dekkes av bidragsordningen. For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale apotek.

Mer informasjon om hvit resept og bidragsordningen på helsenorge.no

Blå resept

Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter som har kronisk sykdom og behov for langvarig behandling. Du får som hovedregel utlevert medisiner for tre måneders forbruk og betaler egenandel.  For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale apotek.

Kjekt å vite om vedtak fra HELFO

Har du fått vedtak fra HELFO? Hver gang du oppsøker et nytt apotek må du ta med din papirversjon for registrering.  

Mer informasjon om blå resept på helsenorge.no.

H-resept

H-resepter (Helseforetak-resepter) er resepter på medisiner som finansieres av spesialisthelsetjenesten. Hvis du får medisiner på H-resept er disse gratis for deg som er pasient.

E-Resept

E-resept er en elektronisk resept, den kan både være blå, hvit eller en H-resept. Legen sender resepten til Reseptformidleren. Får du medisiner på e-resept får du ikke papirresept. For å få utlevert reseptbelagte medisiner på e-resept må du legitimere deg. 

Se dine e-resepter på helsenorge.no


Andre refusjonsområder

Individuell søknad: Har legen din søkt om refusjon av dine utgifter til medisiner? Sykehusapotekene har mulighet til å levere ut medisiner for en måned mens du venter på svar fra HELFO.

Les om Én-månedsregelen for sykehusapotek

Mer informasjon finner du på

 

Fullmaktsskjema - medisiner på resept

 Fullmaktsskjema - medisiner på resept

Ta med:

 • Ferdig utfylt fullmaktsskjema
 • Egen legitimasjon
 • Den som skal ha legemiddelet sin legitimasjon

Frikort og egenandel

Ansvaret for frikortordningen ligger hos Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Mer informasjon finner du på www.helfo.no

 

Informasjon om egenandelstak 1

 

 

Oppdatert medisinliste

Har du liste over medisinene dine? Både apotek og lege må vite hvilke medisiner du bruker. Be fastlegen din om å skrive ut en medisinliste for deg og sørg for at du har den med deg.

Se Pasientsikkerhetsprogrammet

 

 

 • Møt våre ansatte

  Bli kjent med noen av våre ansatte og deres arbeidsoppgaver.

 • Inhalasjonsveiledning

  Fra 1. mars 2016 tilbys tjenesten inhalasjonsveiledning i våre sykehusapotek. Bruker du inhalator for astma eller kols kan du få gratis veiledning av farmasøyt.

 • Informasjonskapsler

 • Personvern

 • Versjonsmerknader

 • Personvern

 • Informasjonskapsler

 • Mediesenter

 • Aktuelt

  Disse sidene gir et innblikk i hva som skjer hos Sykehusapotekene i Midt-Norge. Vi forteller om vår forskning, publiserer brosjyrer som er utarbeidet hos oss og gir deg informasjon om åpningstider og tjenester vi tilbyr i våre apotek.

 • Faktura til Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

  Vi ber om at leverandører sender oss elektronisk faktura i Elektronisk handelsformat (EHF-faktura).

 • Ledelsen ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

  Helseforetaket ledes av administrerende direktør, Dag Hårstad.

 • Hjelpemidler og medisinsk utstyr

  Ved våre sykehusapotek får du kjøpt utstyr og hjelpemidler som bidrar til at du får så god nytte av behandlingen din som mulig. Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med ditt sykehusapotek!

 • Alt om resept

  Alle typer resepter kan hentes ut hos våre sykehusapotek. Hva det koster for deg å ta ut legemidlene du har fått foreskrevet av lege avhenger av hvilken type resept du har fått og hvilke regler for refusjon som gjelder.

 • Råd om medisinbruk

  Les våre generelle råd om riktig bruk av legemidler. Har du spørsmål om din legemiddelbruk - ta kontakt med oss!

 • Etikk

  Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de har behov for og krav på.

 • Forskning

  Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til forskning og utvikling innen legemiddelbruk og legemiddelforsyning, både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene.

 • Tjenester

  Vi leverer alle legemidlene som sykehusene i regionen bruker i pasientforløpene. Vår kunnskap om legemidler og riktig bruk for deg som pasient sikrer at du får god nytte av den legemiddelbehandlingen som er skrevet ut til deg. 

 • Kvalitet

  - Litt bedre i dag enn i går!

 • Samhandling

  Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

 • Brukerutvalget

  Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF består av seks personer som er utpekt av brukerorganisasjonene og valgt for perioden 2016 – 2018. Gina Evelyn Strøm er valgt som leder i Brukerutvalget.

 • Finner ikke siden

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.