Alt om resept

Alle typer resepter kan hentes ut hos våre sykehusapotek. Hva det koster for deg å ta ut medisinene du har fått foreskrevet av lege, avhenger av hvilken type resept du har fått og hvilke regler for refusjon som gjelder.

 

Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandler deg har nå enklere tilgang til å se dine legemidler.

​Det er ikke lenger er et krav om at leger må innhente ditt samtykke for å kunne se dine legemidler. 
I stedet får du en rettighet til å blokkere helsepersonell fra innsyn. Dette kan du selv gjøre på helsenorge.no, eller du kan få hjelp ved å ringe 800HELSE.

Bilde til facebook-resp-formidl.png

Finn dine resepter

Se dine resepter på helsenorge.no

Hva må jeg betale for medisiner på resept: Ulike typer resepter

Hvit resept

Medisiner på hvit resept betales i hovedsak av pasienten selv.  

Noen medisiner på hvit resept dekkes av bidragsordningen. For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale apotek.

Mer informasjon om hvit resept og bidragsordningen på helsenorge.no

Blå resept

Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter som har kronisk sykdom og behov for langvarig behandling. Du får som hovedregel utlevert medisiner for tre måneders forbruk og betaler egenandel.  For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale apotek.

Kjekt å vite om vedtak fra HELFO

Har du fått vedtak fra HELFO? Hver gang du oppsøker et nytt apotek må du ta med din papirversjon for registrering.  

Mer informasjon om blå resept på helsenorge.no.

H-resept

H-resepter (Helseforetak-resepter) er resepter på medisiner som finansieres av spesialisthelsetjenesten. Hvis du får medisiner på H-resept er disse gratis for deg som er pasient.

E-resept

E-resept er en elektronisk resept, den kan både være blå, hvit eller en H-resept. Legen sender resepten til Reseptformidleren. Får du medisiner på e-resept får du ikke papirresept. For å få utlevert reseptbelagte medisiner på e-resept må du legitimere deg. 

Se dine e-resepter på helsenorge.no

Andre refusjonsområder

Individuell søknad: Har legen din søkt om refusjon av dine utgifter til medisiner? Sykehusapotekene har mulighet til å levere ut medisiner for en måned mens du venter på svar fra HELFO.

Les om Én-månedsregelen for sykehusapotek

Mer informasjon finner du på

 

Hente medisiner for andre: Fullmaktsskjema

Husk at du må ha fullmakt for å hente medisiner for andre unntatt egne barn under 16 år. Fyll ut et fullmaktsskjema og ta med deg dette når du skal hente ut medisiner.

 Fullmaktsskjema - medisiner på resept

Ta med:

 • Ferdig utfylt fullmaktsskjema
 • Egen legitimasjon
 • Den som skal ha legemiddelet sin legitimasjon

Frikort og egenandel

Ansvaret for frikortordningen ligger hos Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Mer informasjon finner du på www.helfo.no

 

Informasjon om egenandelstak 1

 

Oppdatert medisinliste

Har du liste over medisinene dine? Både apotek og lege må vite hvilke medisiner du bruker. Be fastlegen din om å skrive ut en medisinliste for deg og sørg for at du har den med deg.

Se Pasientsikkerhetsprogrammet

Medisin på reise

Dersom du skal ha med deg medisiner på reise kan det være nyttig å lese gjennom dette:

Medisin på reise (helsenorge.no)

 

 

 

 • Brukerutvalget

  Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF består av seks personer som er utpekt av brukerorganisasjonene og valgt for perioden 2016 – 2018. Gina Evelyn Strøm er valgt som leder i Brukerutvalget.

 • Personvernombud

  Personvern handler her om hvordan nettsiden samler inn og bruker informasjonen fra de som besøker nettstedet.

 • Personvernerklæring sykehusapoteket.no

  Personvernerklæringen for Sykehusapotekene i Midt-Norge nettsider handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på sykehusapoteket.no

 • Personvernerklæring - Sykehusapotekene i Midt-Norge

  Sykehusapotekene i Midt-Norge behandler en rekke personopplysninger om pasienter, ansatte og andre. Behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles er administrerende direktør. I denne personvernerklæringen beskrives i korte trek...

 • Inhalasjonsveiledning

  Fra 1. mars 2016 tilbys tjenesten inhalasjonsveiledning i våre sykehusapotek. Bruker du inhalator for astma eller kols kan du få gratis veiledning av farmasøyt.

 • Møt våre ansatte

  Bli kjent med noen av våre ansatte og deres arbeidsoppgaver.

 • Faktura til Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

  Vi ber om at leverandører sender oss elektronisk faktura i Elektronisk handelsformat (EHF-faktura).

 • Ledelsen ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

  Helseforetaket ledes av administrerende direktør, Dag Hårstad.

 • Hjelpemidler og medisinsk utstyr

  Ved våre sykehusapotek får du kjøpt utstyr og hjelpemidler som bidrar til at du får så god nytte av behandlingen din som mulig. Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med ditt sykehusapotek!

 • Alt om resept

  Alle typer resepter kan hentes ut hos våre sykehusapotek. Hva det koster for deg å ta ut legemidlene du har fått foreskrevet av lege avhenger av hvilken type resept du har fått og hvilke regler for refusjon som gjelder.

 • Råd om medisinbruk

  Les våre generelle råd om riktig bruk av legemidler. Har du spørsmål om din legemiddelbruk - ta kontakt med oss!

 • Etikk

  Innbyggerne i Møre og Romsdal og Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de har behov for og krav på.

 • Forskning

  Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til forskning og utvikling innen legemiddelbruk og legemiddelforsyning, både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene.

 • Tjenester

  Vi leverer alle legemidlene som sykehusene i regionen bruker i pasientforløpene. Vår kunnskap om legemidler og riktig bruk for deg som pasient sikrer at du får god nytte av den legemiddelbehandlingen som er skrevet ut til deg. 

 • Kvalitet

  - Litt bedre i dag enn i går!

 • Samhandling

  Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

 • Mediesenter

 • Versjonsmerknader

 • Informasjonskapsler

  Dette nettstedet benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

 • Nyheter

  Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Nyheter

 • Personvern

  Personvern handler her om hvordan nettsiden samler inn og bruker informasjonen fra de som besøker nettstedet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.