Fag og forskning

For helsepersonell og den som er interessert i fagfeltet farmasi.

Alt om fag og forskning

 • Forskning

  Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til forskning og utvikling innen legemiddelbruk og legemiddelforsyning, både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene.

 • Tjenester

  Vi leverer alle legemidlene som sykehusene i regionen bruker i pasientforløpene. Vår kunnskap om legemidler og riktig bruk for deg som pasient sikrer at du får god nytte av den legemiddelbehandlingen som er skrevet ut til deg. 

 • Kvalitet

  - Litt bedre i dag enn i går!

 • Samhandling

  Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

Fant du det du lette etter?