Fag og forskning

For helsepersonell og den som er interessert i fagfeltet farmasi.

Alt om fag og forskning

 • Etikk

  Innbyggerne i Møre og Romsdal og Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de har behov for og krav på.

 • Forskning

  Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til forskning og utvikling innen legemiddelbruk og legemiddelforsyning, både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene.

 • Tjenester

  Vi leverer alle legemidlene som sykehusene i regionen bruker i pasientforløpene. Vår kunnskap om legemidler og riktig bruk for deg som pasient sikrer at du får god nytte av den legemiddelbehandlingen som er skrevet ut til deg. 

 • Kvalitet

  - Litt bedre i dag enn i går!

 • Samhandling

  Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.