Verdens pasientsikkerhetsdag 17.september

Feilmedisinering er en av de fem mest hyppige årsakene til pasientskade. Årets pasientsikkerhetsdag handler om trygg legemiddelbruk og markeres for å bedre sikkerheten i alle ledd i helsevesenet. I Helse Midt-Norge jobber alle foretakene sammen om trygg legemiddelbruk blant annet ved innføringen av Helseplattformen. Målet er å redusere antall legemiddelrelaterte pasientskader gjennom sikker og riktig legemiddelhåndtering. Innføringen gir blant annet lukket legemiddelsløyfe ved å ta i bruk strekkodeskanning for å sikre rett legemiddel til rett pasient.

​VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER ​


Sykehusleverenser - tumbnail.PNG
SYKEHUSLEVERANSER

Vi leverer legemidler til sykehusets avdelinger, og våre ansatte jobber tett med sykehus og leverandører, for å sikre at sykehuset har legemidlene som er nødvendig for god og sikker pasientbehandling. I forbindelse med innføringen av Helseplattformen jobber avdelingen blant annet med å legge til rette med strekkodemerking på alle legemidler som leveres til sykehus.


Produksjon- tumbnail.PNG
PRODUKSJON

I produksjonsavdelingen tilberedes blant annet legemidler der dosen må tilpasses den enkelte pasient, må tilberedes umiddelbart før bruk eller som ikke kan skaffes på annen måte. Dette kan være sterile legemidler som cytostatika, smerteblandinger og antibiotikapumper. Når disse skal leveres til sykehusene i Midt-Norge er det viktig at sykepleier videre kan skanne strekkoden på posen for å bekrefte at riktig pasient får rett legemiddel,
rett dose og til riktig tid.


Publikum - tumbnail.PNG
PUBLIKUM

Apotekene ekspederer resepter til privatpersoner, og gir veiledning i bruk av legemidler og utstyr. Vår spisskompetanse er på legemidler og utstyr du trenger etter sykehusopphold. Bruker du inhalasjonslegemidler eller har nyoppstartet hjertemedisin kan du få skreddersydde oppfølgingssamtaler hos oss. Vi har tett dialog med sykehuset og tilstreber lagerføring av legemidlene du trenger etter sykehusopphold.

Klinisk farmasi- tumbnail.PNG
KLINISK FARMASI

I sykehusene inngår farmasøyter i tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell for å sikre trygg og riktig legemiddelbruk for innlagte pasienter. Farmasøytene bidrar til å innhente fullstendig oversikt over pasientens legemidler, og gjennomgår dem systematisk. Dette er viktig for at pasientene skal få riktig behandling under oppholdet og viktig når behandlingen vurderes og tilpasses til den enkelte pasient.
Fant du det du lette etter?