Brosjyre til inhalasjonspreparater

Rask innføring i emnet inhalasjonspreparater for allmennleger og sykehusleger - last ned våre brosjyrer.

Brosjyre: Farmasøyt Espen Skarstein Kolberg har laget en oversikt over inhalasjonspreparater. Foto.
Brosjyre: Farmasøyt Espen Skarstein Kolberg har laget en oversikt over inhalasjonspreparater. Foto. Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Brosjyre til inhalasjonspreparater for allmennleger

Brosjyre til inhalasjonspreparater for sykehusleger

Er du idrettsutøver?

Grenseverdier for bruk av idrettsutøvere er satt opp i egen kolonne.

Om brosjyrene

En av våre farmasøyter har utarbeidet  en brosjyre som gir rask innføring i emnet inhalasjonspreparater. Brosjyrene egner seg både i samtale med pasienten og kan brukes av deg som lege, slik at du kan skaffe deg en oversikt over hvilke preparater som finnes.