Pollenallergi

Ordet ”allergi” betyr ”endret reaksjonsmønster” og beskriver endringer i reaksjonsmåten til kroppen på naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer.

Slike stoffer kalles allergen. Kroppen kan reagere med en betennelsesreaksjon i øynene og/eller nese når disponerte personer (allergikere) kommer i kontakt med allergen i pollen fra planter, gress eller tre. Under betennelsesreaksjonen blir substanser frigjort, f.eks. histamin som forårsaker plager slik som:

 • Kløe i nese/øyne
 • Tett, rennende nese
 • Røde, rennende øyne
 • Tretthet
 • Nysing

Visste du at?

 • Legemidler mot allergi til barn under 6 år er reseptpliktig. Det finnes reseptfrie legemidler til voksne og barn over 6 år.
 • Legemidler mot allergi virker best når de blir tatt før symptomene oppstår. Start derfor behandlingen 1–2 uker før forventet pollensesong.
 • Legen avgjør om legemidlet kan skrives ut på blå resept. For at legen skal kunne vurdere å gi deg blå resept, må allergi være påvist, og plagene må være langvarige og kroniske.
 • Kontaktlinsebrukere bør bruke øyendråper i endoseform, ev. ta ut linser før drypping og vente 15 minutter før innsetting.
 • Gravide og ammende bør kontakte lege eller apotek før bruk av allergimiddel.

Hva kan du gjøre selv?

 • Pollen fester seg til klær, hud og hår i løpet av dagen. Vask av klær, dusjing og hårvask hver kveld kan redusere plagene.
 • Skylling av øyne og nese med saltvann reduserer mengden pollen og kan i seg selv gi god lindring. Dette er spesielt viktig for kontaktlinsebrukere.
 • Hold vinduene lukket om natten, eller bruk pollennett i vinduet.

Apoteket anbefaler

Skylling med saltvann før bruk av nesespray og øyendråper med legemidler gjør at du får bedre effekt av legemidlene. Ta hensyn til eventuelle plager i nese og/eller øyne når du skal velge legemiddel:

Ved øyeplager:

Prøv først med øyendråper. Ved vedvarende plager kan tabletter brukes i tillegg.

Ved neseplager:

Prøv først med nesespray. Ved vedvarende plager kan tabletter brukes i tillegg.

Ved plager i øyne og nese:

Prøv først med tabletter. Ved vedvarende plager kan øyendråper og/eller nesespray brukes i tillegg.

Det finnes flere ulike virkestoffer i de reseptfrie legemidlene, ta kontakt med fagpersonell på sykehusapoteket for råd og veiledning.
Ved langvarige plager kan legen vurdere allergilegemiddel på blå resept

Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.