Organdonasjon

Organdonasjon redder liv der liv ikke kan reddes.

Organdonasjon: Mening i det meningsløse

​Som organdonar kan du være med å redde liv. Å donere organer betyr å gi ett eller flere organer til en annen person. Å snakke om organdonasjon kan redde liv. En avdød donor kan redde opptil syv liv.

Kjernejournalen på helsenorge.no har nå fått digitalt donorkort, som gjør det enkelt for deg å si ja til til å bli organdonor.

Hvordan bli organdonor?

​Hvis du ønsker å være organdonor, er det viktig at dine nærmeste pårørende kjenner til det. Det er din vilje til organdonasjon som gjelder.

Du kan også fylle ut et donorkort, som er en bekreftelse på at dine nærmeste er informert. Dette kan du gjøre ved å:

 

Hvorfor er organdonasjon viktig?

​​​Organdonasjon redder liv. Til enhver tid står det flere hundre mennesker på venteliste for et nytt, livreddende organ i Norge. Organdonasjon er for mange mennesker eneste utvei fra en dødelig sykdom.

Behovet for organer øker og målet er at flere mennesker som trenger det, skal få tilbud om organtransplantasjon.