Nyheter 2018

SI JA TIL Å BYTTE

SI JA TIL Å BYTTE
Lege Wasim Zahid

Lege Wasim Zahid


Når du kommer på apoteket for å hente ut legemidler du har fått på resept, kan du bli spurt om du vil bytte til et rimeligere alternativ. Det kan du trygt si JA til!

 

 

 

ORGANDONASJON

Les mer om organdonasjon
organdonasjon

Organdonasjon redder liv der liv ikke kan reddes. Kjernejournalen på helsenorge.no har nå fått digitalt donorkort, som gjør det enkelt for deg å si ja til å bli organdonor.