Råd om antibiotika

Vår farmasøyt gir gode råd for at din bruk av antibiotika skal være trygg, både for deg og alle andre.

Utvalg: Det finnes mange typer antibiotika. Illustrasjonsfoto.
Utvalg: Det finnes mange typer antibiotika. Illustrasjonsfoto.

Antibiotika er en av verdens viktigste medisiner, den skal derfor bare brukes når det er nødvendig.


Begrepet antibiotika-resistens

Antibiotika-resistens betyr at antibiotika ikke er virksomt til å behandle sykdom. Dette er alvorlig, da vi kan miste muligheten til å behandle forholdsvis enkle sykdommer, som vi i dag tar for gitt at vi lett kan kurere med antibiotika.

Les om antibiotika på Helsedirektoratets nettsider


Følg legens råd

– Lytt til legen, anbefaler farmasøyt Eva Margrete Nor Buset.
Legen gir råd hvis han mener det ikke er nødvendig å behandle din infeksjon med antibiotika. Dersom du får forskrevet antibiotika, bruk kuren så lenge som legen anbefaler. Noen ganger kan legen gi deg en resept, som han mener du kan vente noen dager med å hente ut. Dette er fordi legen mener det er sannsynlig at du blir frisk uten antibiotika. Dersom du likevel ikke er bedre etter noen dager, kan du bruke resepten til å hente ut antibiotika på apoteket.

Veiledning: Riktig bruk av antibiotika. Farmasøyt Eva M. Nor Buset i samtale med en kunde. (Illustrasjonsfoto).
Veiledning: Riktig bruk av antibiotika. Farmasøyt Eva M. Nor Buset i samtale med en kunde. (Illustrasjonsfoto).


I apoteket

– Spør oss om hjelp og råd, oppfordrer farmasøyt Eva M. Nor Buset.

For at du skal få god nytte av antibiotika som er skrevet ut til deg, gir vi råd om:
– mat og antibiotika.
– faste medisiner og antibiotika.
– forebygging av soppinfeksjon og/eller løs mage ved bruk av antibiotika.

Gratis retur

Vi minner om at antibiotika som er utgått på dato, eller av andre grunner ikke skal brukes, kan returneres til apoteket. Medisinene blir kastet på en trygg måte hos oss.