Nye nettsider

I dag, 16. februar 2016, lanserer Sykehusapotekene i Midt-Norge HF nye nettsider. Vi vil gi deg som er pasient og bruker av sykehusapotekenes tjenester enklere og bedre informasjon.

 

Legemidler

​Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er sammen med resten av foretakene i Helse Midt-Norge pilotregion i prosjektet "Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten". 


Du kan lese mer om prosjektet "Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten" på bloggen helsenorgebeta.net