Nye brosjyrer om inhalasjonspreparater

Er du lege og jobber som allmennpraktiserende eller på sykehus? En av våre farmasøyter har utarbeidet  en lynguide for inhalasjonspreparater, som ligger fritt tilgjengelig på våre nettsider.   

Brosjyren kan lastes ned fra nettsidene

Lynguide for inhalasjonspreparater finner du på våre nettsider.

Målgruppe for brosjyren

Brosjyrene egner seg både i samtale med pasienten og kan brukes av den enkelte lege som en oversikt over hvilke preparater som finnes på området.