Ny tjeneste for brukere av inhalator

Fra 1. mars 2016 tilbys en ny tjeneste i våre apotek, inhalasjonsveiledning for pasienter som bruker inhalator for astma eller kols. Veiledningen tar mindre enn ti minutter og er gratis for den som mottar denne tjenesten.

 Ny tjeneste: Fra 1.mars tilbyr alle våre sykehusapotek inhalasjonsveiledning. Illustrasjonsfoto fra Sykehusapoteket i Trondheim
 Ny tjeneste: Fra 1.mars tilbyr alle våre sykehusapotek inhalasjonsveiledning. Illustrasjonsfoto fra Sykehusapoteket i Trondheim.

​Hvem kan ha nytte av tjenesten

  • Ny bruker
  • Behov for opplæring/oppfrisking i teknikken
  • Opplever manglende effekt
  • Rengjøring og oppbevaring av inhalator

Hvem får tjenesten

Det er pasienten selv, legen eller farmasøyt i apoteket som kan ta initiativ til at du får denne tjenesten.

Teknikken er viktig

En inhalator er et doseringsverktøy. Ved riktig bruk sørger inhalatoren for at partiklene får fart og kommer helt ned i lungene der de skal virke.

Gjennomføring

Alle våre apotek har egne rom som vi kan bruke til informasjon og opplæring i riktig bruk av legemidler. - Be om å få tjenesten i et stille rom hvis du mener at det er best for deg, opplyser fagdirektør Eva Kvål. Alle våre sykehusapotek tilbyr denne tjenesten.


Økt pasientsikkerhet

Våre farmasøyter har gjennomført et opplæringsprogram for å kunne gi deg en god og tilpasset veiledning, som er basert på bransjestandard. Tjenesten er gratis for deg som mottar den, det er det offentlige som betaler for denne tjenesten.


Den nye tjenesten er et ledd i å øke kvaliteten på bruk av legemidler som gis via inhalator (doseringsverktøy) og derved også pasientsikkerheten. Undersøkelser viser at så mange som 50 prosent som skal ta medisin via inhalator bruker den feil. Noe av effekten kan da utebli. - Fordi vi vil legge til rette for god kvalitet i legemiddelbehandlingen er dette et tiltak som er veldig velkomment hos oss, forteller fagdirektør Eva Kvål. 


Finn ditt nærmeste sykehusapotek