Kursing for bedre legemiddellister

En oppdatert legemiddelliste er et godt utgangspunkt for at du skal få riktige medisiner. Ved Sjukehuset i Volda har det pågått et prosjekt hvor de har kurset helsepersonell i gjennomgang av legemiddellister.

Farmasøyt Raddum (t.v.) har kurset kolleger i hvordan de skal gjøre en legemiddelsamstemming. Sykepleier Kari Schive til høyre.
Farmasøyt Raddum (t.v.) har kurset kolleger i hvordan de skal gjøre en legemiddelsamstemming. Sykepleier Kari Schive til høyre. Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Bakgrunn

Kontroll av legemiddellisten heter legemiddelsamstemming på fagspråket. Under en samstemming snakker helsepersonell med pasienten eller andre kilder for å få opplysninger om legemiddellisten. I praksis kan dette by på utfordringer, i en akuttsituasjon husker ikke pasienten alt, og det kan være vanskelig å få tak i andre instanser som f.eks. fastlegen for å forsikre seg om at opplysningene som gis om legemidler er riktige.
Prosjektet ved Sjukehuset i Volda har gått fra tidlig høst til årsskiftet i 2015. Målet med prosjektet var å øke kompetansen og bevisstheten om hvorfor det er viktig å gjennomgå legemiddellistene. I dette prosjektet har vi brukt farmasøyt-kompetansen til å kurse blant annet helsepersonell i å gjennomgå legemiddellisten.


Gir resultater

I prosjektperioden ble alle legemiddelsamstemminger talt opp. Enkelte avdelinger gikk gjennom så mange som 92 prosent av legemiddellistene. I prosjektperioden ble det delt ut kake i premie hver uke til den avdelingen som gikk gjennom flest legemiddellister.
Etter prosjektperioden så vi en nedgang i antall legemiddelsamstemminger, det var som forventet. Jeg er likevel trygg på at prosjektperioden var med på å skape langsiktige resultater, stadfester klinisk farmasøyt Raddum.


Tverrfaglighet

Som farmasøyt ser jeg at pasientene har god nytte av samarbeidet mellom farmasøyt, lege og sykepleier. Vi settes i stand til å ivareta helheten med måten vi jobber på, og det er bra for pasientsikkerheten. – Jeg syns jeg har en veldig spennende jobb og at jeg lærer mye av kollegene ved sykehuset, avslutter klinisk farmasøyt Raddum.


Oppfordring

– Sørg for at du alltid har en oppdatert medisinliste og ha den med deg, oppfordrer farmasøyt Raddum. Alle legemidler som du bruker skal stå på legemiddellisten. Hvis listen ikke er korrekt kan det i verste fall føre til feilmedisinering. 


Temaet legemiddelsamstemming er også en del av pasientsikkerhetsprogrammet, les mer på nettsiden

pasientsikkerhetsprogrammet.no


Europeisk interesse

Under en europeisk konferanse for kliniske farmasøyter, som fant sted i Oslo i oktober, presenterte klinisk farmasøyt Raddum resultatene sine. – I praksis ser vi at legemiddellister inneholder mye feil, 68 prosent av de pasientene vi sjekket hadde feil i legemiddellisten sin, opplyser klinisk farmasøyt Raddum. Dette er sammenlignbart med slik det er andre steder i Norge og verden.