Kurs i klinisk farmasi og farmakoterapi

Er du farmasøyt og vil øke kompetansen i å jobbe tverrfaglig med å oppnå riktig legemiddelbruk for pasienter? NTNU arrangerer kurs i klinisk farmasi og farmakoterapi våren 2017 med søknadsfrist 1. desember d.å.

Medisiner
Medisiner. Foto: Terje Aamodt.

Kurs i klinisk farmasi og farmakoterapi

Les mer om opptakskrav, formål med kurset og praktisk gjennomføring på NTNUs nettsider 

Søknadsfrist er 1. desember 2016.

Formål med kurset

Kurset skal gi farmasøyter kompetanse til å kunne diskutere legemiddelbehandling og legemiddelrelaterte problemer med pasienter, leger og annet helsepersonell. Målet er at farmasøyter skal kunne arbeide i tverrfaglige team for å oppnå riktig legemiddelbruk for pasientene og jobbe med klinisk farmasi i henhold til IMM (Integrated Medicines Management)-modellen.
Målgruppen for kurset er primært farmasøyter som arbeider eller ønsker å arbeide i tverrfaglige team i klinisk praksis i primær- eller spesialisthelsetjenesten.
Emnekode: MDV 6000

Praktisk gjennomføring

Kurset består av fire samlinger ved NTNU/St. Olavs Hospital våren 2017, totalt 14 dager. Mellom samlingene vil det være tre ukers praksis i sykehus/sykehjem, i tillegg til hjemmearbeid og innleveringsoppgaver. Kurset gir 15 studiepoeng.

Opptakskrav

Primært cand.pharm/master i farmasi, ev. reseptar/bachelor i farmasi etter individuell vurdering.
Det er studentens eget ansvar å skaffe praksisplass. For å bli tatt opp på kurset, må avtale om praksisplass og lokal veileder på sykehus eller sykehjem foreligge.

Kontakt emneansvarlig

Mer informasjon fås ved å kontakte emneansvarlig, Janne Kutschera Sund, på e-post.