Innovasjonsmidler til legemiddelgjennomgang

Sykehusapotekene i Midt-Norge har fått innovasjonsmidler til utvikling av en digital løsning som vil føre til at kliniske farmasøyter kan delta på legemiddelgjennomgang i distriktene. Slik kan kvaliteten i legemiddelbehandlingen for pasienter som er innlagt i sykehjem forbedres.

Prosjektleder Ingvild Klevan ved Sykehusapotekene i Midt-Norge
Prosjektleder: Ingvild Klevan fra Sykehusapotekene i Midt-Norge skal lede gruppa som skal jobbe fram en prototype for virtuelt samhandlingsrom.

Samskaping med aktørene

Med tildelingen av innovasjonsmidler ble det mulig å starte med videreutvikling av en prototype for virtuelt samhandlingsrom. Prosjektet ønsker å komme i gang med arbeidet så fort som mulig, og senest i januar 2017. Allerede om ett år regner prosjektleder Ingvild Klevan med å kunne presentere en prototype. Prototypen skal videreutvikles gjennom brukerorientert tjenesteutvikling, dvs. at alle aktørene (lege, sykepleier og farmasøyt) bidrar til at teknologien og arbeidsprosessene vokser sammen. – Vi har en veldig engasjert prosjektgruppe, og gleder oss til å komme i gang med utvikling og testing av løsningen, sier en spent prosjektleder.

Effekt

Målet med prosjektet er at de kliniske farmasøytene ved sykehusene skal kunne delta i den tverrfaglige legemiddelgjennomgangen uten at de fysisk må reise til sykehjemmet der pasienten, legen og sykepleieren er. Ved å spare reisetid kan de heller bruke tid på flere legemiddelgjennomganger og derved øke kvaliteten i legemiddelbehandlingen for flere. I det virtuelle samhandlingsrommet vil  det også lages løsninger for dokumentdeling og samarbeid, slik unngår man for eksempel å måtte vente på andres arbeidsoppgaver eller postgang.

Tallenes klare tale

Erfaring viser at det er feil i legemiddellister. – Undersøkelser viser at en tredjedel av pasienter i norske sykehjem bruker uhensiktsmessige legemidler, og det er nettopp det vi kan avdekke ved å innlemme også farmasøytkompetansen i en tverrfaglig gjennomgang av legemiddellisten, oppsummerer prosjektleder Klevan.Mange aktører

– Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge, Meldal kommune, IBM, Sintef og Hemit, opplyser prosjektleder Ingvild Klevan ved Sykehusapotekene i Midt-Norge. Prosjektets fulle tittel er:

«Virtuelt samhandlingsrom med arbeidsflyt- og kommunikasjonsstøtte ved legemiddelgjennomgang i sykehjem».

Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt vi var en del av og som var ferdig i 2015. Prosjektet har fått tildelt 750 000 kroner fra Helse-Midt-Norge og går i tillegg inn med egne midler.