Forsker på bruk av inhalator

Bruker du inhalator og vil delta i et forskningsprosjekt? Du vil få veiledning i egen bruk av inhalator og skal svare på spørsmål om din teknikk og bruk. Undersøkelsen tar noen minutter, er i regi av Apotekforeningen og gjennomføres ved blant annet Sykehusapoteket i Trondheim i uke 40-42.

I pasientrollen: Avdelingsleder Steffensen tar pasientrollen mens farmasøyt Norvik demonstrerer hvordan en inhalator brukes.
I pasientrollen: Avdelingsleder Steffensen ved publikumsavdelingen, Sykehusapoteket i Trondheim tar pasientrollen mens farmasøyt Mari Norvik demonstrerer hvordan en inhalasjonsveiledning gjennomføres. (Illustrasjonsfoto).

Gjennomføring av undersøkelsen

Under første konsultasjon skal du vise en farmasøyt hvordan du bruker inhalatoren. Etter det vil farmasøyten kunne gi deg råd for bedre teknikk, og du får prøve på nytt under kyndig veiledning til du selv opplever at du mestrer teknikken. Du skal også fylle ut et spørreskjema, det tar fem minutter.
Etter tre måneder er det tid for andre konsultasjon som tar noen minutter. Da skal du vise hvordan du bruker inhalatoren og få teknikken din vurdert av en farmasøyt. Oppfølgingskonsultasjonen kan tas når du likevel skal til apoteket og ta ut nye medisiner.
Etter at undersøkelsen er avsluttet har du mulighet til å få ytterligere oppfølging av våre farmasøyter dersom du har behov for det for å få god effekt av legemiddelet ditt.

Vil du delta?

 • Møt opp ved Sykehusapoteket i Trondheim i perioden 3. oktober til 22. oktober 2016.
 • Ring oss på telefon 73 86 42 08
 • Send e-post: trondheim@sykehusapoteket.no


Hvem kan delta

 • Fast bruker av inhalator uten kammer
 • Over 16 år gammel (medisinsk myndig)
 • Kan komme tilbake om tre måneder for oppfølging


– Delta i studien

Oppfordrer avdelingsleder Jenny E. Steffensen ved Sykehusapoteket i Trondheim. Vi har gitt tjenesten inhalasjonsveiledning siden 1. mars, 2016. – Forskningsprosjektet skal bidra til at vi kan hjelpe pasienter i mange år fremover, avslutter avdelingsleder Steffensen.


Fakta om tjenesten inhalasjonsveiledning

(Kilde: Apotekforeningen)

 • 26 000 nordmenn har mottatt tjenesten
 • Det skal forskes på effekten av tjenesten
 • Avdekket små/store feil i 70 prosent av gjennomførte inhalasjonsveiledninger
 • inhalasjonsveiledning.no

Bakgrunn

 • Fra 1. mars i 2016 tilbyr vi tjenesten inhalasjonsveiledning i våre sykehusapotek.
 • Tjenesten er gratis for den som mottar den.
 • Målgruppen er pasienter som bruker inhalator for astma eller kols.
 • Du selv, legen din eller en farmasøyt i apoteket kan ta initiativ til at du får tjenesten.
 • Etter at tjenesten har vært i drift et halvt år skal vi nå evaluere tjenesten ved hjelp av en forskningsstudie slik at vi ser om den har ønsket effekt.