Bygger vareautomat

Ved Sjukehusapoteket i Molde er vi i gang med å montere en vareautomat, som skal bidra til effektiv håndtering av medisiner. Ombyggingen er ferdig i løpet av første uka i mai 2016. Vi beklager eventuelle ulemper i byggeperioden.

Midlertidighet: Åshild B. Malmedal (t.v.) og  Elin Songstad (t.h.) har organisert seg slik at apotekhverdagen blir minst mulig berørt under byggeperioden.

Den nye vareautomaten krever at lokalene bygges om, så vær oppmerksom på at ekspedering av resept kan ta litt lenger tid enn du er vant til. Fordi vi har mindre plass mens vi bygger om kan det også være at noen av de vanlige apotekvarene ikke er tilgjengelig. Vi beklager de eventuelle ulempene ombyggingen medfører for våre kunder.

Åpent som vanlig

Vi har åpent som vanlig under ombyggingen, med ett unntak. Lørdag 30. april 2016 vil apoteket være stengt, så sørg for at du har gjort unna ærend hos oss i dagene før den helgen.

– De ansatte og jeg gleder oss til den nye vareautomaten er på plass, og vi skal gjøre vårt beste for at dere som er kunder hos oss skal merke så lite som mulig av ombyggingen, forsikrer sjukehusapoteker Kristin Brekken.

Mer veiledning om medisiner

Den gode nyheten er at når den nye roboten er på plass vil vi kunne yte enda bedre service til dere som er kunder. Automatisert medisinhåndtering gjør at vi vil bruke mindre tid på å flytte medisiner og ekspedere resepter. Du kan derfor oppleve at vi gir enda flere råd om legemidlene du bruker og at vi stiller enda flere kontrollspørsmål. Alt i alt vil dette bidra til enda bedre og mer riktig legemiddelbruk, og er derfor en styrke for deg som pasient.