Bli kjent med Brukerutvalget

Den 19. mai 2016 var det møte i Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge. For å bli litt bedre kjent med Brukerutvalget og deres arbeid tok vi en prat med veteran og leder i Brukerutvalget, Gina Strøm. Vi snakket også med Olav Malmo, som begynte sin karriere i utvalget i februar dette året.

Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge
Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge: Fra venstre: Olav Malmo, Solveig Bøhmer Strøm, Kirsten Helene Paasche, nestleder Asbjørn Hellem, leder Gina Strøm og Anton Iversen. Foto: Anne Rognes, Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Brukerutvalget er en viktig samarbeidspartner for oss som driver Sykehusapotekene i Midt-Norge. Utvalget gir innspill til hvordan vi skal drive apotekene slik at pasientenes evne til å mestre egen legemiddelbehandling styrkes.  

Veteran

Gina Strøm er inne i sin tredje periode for Brukerutvalget og er nå leder i utvalget. – Min motivasjon for å delta i Brukerutvalget er at pasienter skal få riktig medisin, i riktig mengde og som blir tatt riktig for optimal effekt, slår Gina Strøm fast. Jeg har sett eksempler på feil medisinering, og jeg mener at det er viktig at også Brukerutvalget jobber med dette temaet.

Bidragsyter for klinisk farmasi

Gina Strøm forteller at Brukerutvalget er godt fornøyd med at de har fått ta del i samarbeidet med å ta i bruk farmasøyters kompetanse i sykehusene (klinisk farmasi). Brukerutvalget har her bidratt ved å sende brev til både Helse Midt-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). – Statsråd Bent Høie svarte på brevet vi sendte til HOD og det satte vi stor pris på, forteller Gina Strøm. – Vi har fått gode tilbakemeldinger på det arbeidet vi har utført, og det er selvfølgelig ekstra hyggelig, avslutter Strøm.

Min hjertesak

– Jeg er spesielt opptatt av eldre og medisinbruk og hvordan den kommunale helsetjenesten kan bidra til riktig bruk av legemidler. Vi i Brukerutvalget har levert forslag til Bacheloroppgaver med tema vi vil ha utredet til sykepleierutdanningen ved NTNU. Vi håper at oppgavene gir oss gode råd til hvordan vi kan jobbe videre med disse problemstillingene, avslutter den engasjerte lederen av Brukerutvalget. Barn og legemidler er også en viktig sak for meg. Spesielt barn som har kroniske sykdommer og skal bruke legemidler i mange år, det er viktig at disse settes i stand til å mestre egen sykdom, avslutter Strøm.

Nytt medlem

Olav Malmo er helt fersk i Brukerutvalget, han tiltrådte vervet ved første møte i februar i år. – Jeg ønsker å være stemmen til de som ikke roper høyest. Læringskurven har vært bratt, forteller Malmo. Arbeidet i Brukerutvalget er veldig interessant og det er lærerikt å få innsyn i saker og prosesser. – Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Malmo.

To hjertesaker

Samstemming av legemiddellister og kommunehelsetjenestens bidrag til riktig legemiddelbruk er Malmos to hjertesaker.

Vi ønsker Brukerutvalget lykke til med arbeidet i kommende periode!

Brukerutvalget på våre nettsider