Bidra til bedre miljø

Rydd medisinskapet og lever dine gamle og ubrukte medisiner til oss! Hos oss blir gamle medisiner destruert på en trygg måte og vi unngår at gamle medisiner kommer ut i kretsløpet.

Bidra til bedre miljø - Rydd medisinskapet

Vi er med i en nasjonal kampanje som heter Rydd skapet og har til formål å få nordmenn til å rydde i medisinene sine og levere det som ikke kan brukes til apoteket.

Oppfordring

- Kampanjeperiode eller ikke, du kan alltid levere gamle og ubrukte medisiner til oss, informerer kvalitetssjef Evy Iren Hammern. Vårt arbeid for et bedre miljø pågår kontinuerlig og vi informerer våre kunder og tilknyttede sykehus om returordningen av medisiner.

Sykehusapotekenes ryddetips

Rydd i medisinene dine med jevne mellomrom, bruk for eksempel denne fremgangsmåten: 

  • Finn frem alle medisinene dine
  • Gå gjennom medisinen og sorter
  • Ta med gamle medisiner eller medisiner du ikke har bruk for lenger, til apoteket
  • Spør oss gjerne om råd

Praktiske opplysninger

Har du avfall du tror du skal være forsiktig med, si fra til personalet når du leverer dine gamle medisiner. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar imot sprøytespisser, disse kan kasseres i kommunens ordinære renovasjonssystem.