Administrerende direktør tilsatt

Dag Hårstad er tilsatt som ny administrerende direktør for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Dag Hårstad, ny administrerende direktør ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Foto: Helse Midt-Norge.
Dag Hårstad, ny administrerende direktør ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Foto: Helse Midt-Norge.

​Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har i styremøte 10. mai 2017 tilsatt Dag Hårstad som ny administrerende direktør.

- Med Dag Hårstad som ny direktør får vi en leder med omfattende erfaring fra Helse Midt-Norge- systemet og lang erfaring i krevende topplederstillinger. Styret er svært fornøyd med å få Hårstad med på laget, sier styreleder Svanhild Schønberg.

Det har vært god interesse for stillingen og i alt åtte søkere har vært vurdert i tilsettingsprosessen. Hårstad er 54 år og bosatt på Stjørdal. Han er utdannet flygeleder og flyger, og har innehatt flere lederstillinger innen luftfart, vært administrerende direktør i Rusbehandling Midt-Norge HF i ti år og i Helse Møre og Romsdal HF et knapt år. Hårstad kommer nå fra jobben som spesialrådgiver eierstyring i Helse Midt-Norge RHF.

-Jeg gleder meg til å lede Sykehusapotekene i Midt-Norge HF sin videre utvikling med å levere farmasøytiske tjenester og sørge for sikker og kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon til sykehusene våre, i en tid hvor digitalisering og medisinteknisk utvikling åpner opp for nye medikamenter og behandlingsmetoder i stort omfang. Slik jeg kjenner Sykehusapotekene i Midt-Norge kommer jeg til en organisasjon hvor kvalitet og grundighet står sterkt. Jeg håper at jeg kan bidra til å videreutvikle strategi, kultur og lederskap i årene som kommer, i en allerede veldrevet organisasjon, sier Hårstad.

Dag Hårstad tiltrer stillingen medio august 2017. Konstituert administrerende direktør Martin Grotnes fortsetter som sykehusapoteker ved Sykehusapoteket i Trondheim.

For ytterligere informasjon

Styreleder Svanhild Schønberg
mobiltelefon 957 88 616