Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF består av seks personer som er utpekt av brukerorganisasjonene og valgt for perioden 2020 – 2021. Gina Evelyn Strøm er valgt som leder i Brukerutvalget.

Brukerutvalget for perioden 2020-2021

bilde brukerutvalg.png

Fra venstre: Alf Magne Bye, nestleder Asbjørn Hellem, Kirsten Helen Paasche,
leder i Brukerutvalget Gina Strøm, Solveig Bøhmer Strøm, Anton Iversen
Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Medlemmer av Brukerutvalget 

Gina Evelyn Strøm (leder) FFO/NAAF, Sør-Trøndelag
Asbjørn Hellem (nestleder) FFO/LHL, Sør-Trøndelag
Anton Iversen, FFO/Norsk Diabetesforbund, Møre og Romsdal
Alf Magne Bye, FFO/Parkinsonforbundet, Nord-Trøndelag
Kirsten Helene Paasche, FFO/Mental Helse, Nord-Trøndelag
Solveig Bøhmer Strøm, Kreftforeningen, Sør-Trøndelag

Vi rekrutter medlemmer til Brukerutvalget fra:

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
  • Landsforbundet mot stoffmisbruk
  • Kreftforeningen

Mål for Brukerutvalget

Brukerutvalget skal bidra til at sykehusapotekene drives slik at pasientenes evne til mestring av egen legemiddelbehandling styrkes i henhold til universell utforming.

Brukerutvalget gir oss innspill til hvordan vi kan ivareta universell utforming. De har for eksempel foreslått at merkelapper klistres på pakningen slik at blindeskriften fortsatt kan leses og at lokalene i publikumsavdelingene er tilpasset alle brukere.


Tema som Brukerutvalget skal jobbe med i 2020–2021

 

  • Klinisk farmasi
  • Legemiddelkjeden
  • Publikumsavdelingene
  • Samhandling med kommunehelsetjenestene

Handlingsplan

 

Brukerutvalgets handlingsplan for perioden 2016-2018

Verdier som styrer Brukerutvalgets arbeid

– Brukerutvalget skal påse at det er god kvalitet på varer og tjenester som sykehusapotekene leverer og at brukere, kunder og medarbeidere føler trygghet og at alle blir møtt med respekt.
– Brukerutvalget skal bidra til at Helse Midt-Norge tar i bruk spesialkompetansen, som farmasien representerer, i all pasientbehandling.

Kontakt sekretariatet for Brukerutvalget

Sekretariatet for brukerutvalget er i Foretaksadministrasjonen hos Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Besøksadresse
Abels gate 9, 3. etasje, 7030 Trondheim.

Postadresse
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Abels gate 9, 7030 Trondheim.

E-post: postmottak@sykehusapoteket.no

Hva Brukerutvalget har gjennomført

Les om aktiviteten i forrige periode

Årlig melding for 2018

Årlig melding for 2017

Årlig melding for 2016

Årlig melding for 2015

Referat

2018

Møte 27. November 2018

Møte 26. September 2018

Møte 31. Mai 2018

Møte 28. Februar 2018

 

2017

Møte 28. november 2017

Møte 27. september 2017

Møte 24. mai 2017

Møte 14. februar 2017


 

 

Fant du det du lette etter?