Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF består av seks personer som er utpekt av brukerorganisasjonene og valgt for perioden 2020 – 2021. Gina Evelyn Strøm er valgt som leder i Brukerutvalget.

Brukerutvalget
Bak fra venstre: Evy Svanemsli, Alf Magne Bye, Gina Strøm, Frode Lyse, Lars Morten Lersveen, Solveig Bøhmer Strøm og Anton Iversen Foran: Kirsten Helene Paasche, Ingrid Løset og Asbjørn Hellem

Medlemmer av Brukerutvalget 

Gina Evelyn Strøm (leder) FFO/NAAF, Sør-Trøndelag
Asbjørn Hellem (nestleder) FFO/LHL, Sør-Trøndelag
Anton Iversen, FFO/Norsk Diabetesforbund, Møre og Romsdal
Alf Magne Bye, FFO/Parkinsonforbundet, Nord-Trøndelag
Kirsten Helene Paasche, FFO/Mental Helse, Nord-Trøndelag
Solveig Bøhmer Strøm, Kreftforeningen, Sør-Trøndelag

Vi rekrutter medlemmer til Brukerutvalget fra:

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk
 • Kreftforeningen

Mål for Brukerutvalget 

Brukerutvalget skal bidra til at sykehusapotekene drives slik at pasientenes evne til mestring av egen legemiddelbehandling styrkes i henhold til universell utforming. Brukerutvalget gir oss innspill til hvordan vi kan ivareta universell utforming. De har for eksempel foreslått at merkelapper klistres på pakningen slik at blindeskriften fortsatt kan leses og at lokalene i publikumsavdelingene er tilpasset alle brukere. 

Tema som Brukerutvalget skal jobbe med i 2020–2021

 • Klinisk farmasi

 • Legemiddelkjeden

 • Publikumsavdelingene

 • Samhandling med kommunehelsetjenestene

Nytt fra brukerutvalget:

Ta koronavaksinen når du får tilbud om det

Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge ønsker med dette å støtte opp under vaksinering mot korona/Covid-19. 
Brukerutvalget ble på sitt møte 15.12.2020 orientert om at vaksinering mot Covid-19 starter opp rundt nyttår. Det er en kjempegod «julegave» å få, og brukerutvalget håper at så mange som mulig velger å la seg vaksinere. 
Noen vil mene at det er både sunt og naturlig med en viss skepsis til en helt ny type vaksine som er utviklet på rekordtid. Brukerutvalget stoler imidlertid på at de som utvikler vaksinen, og de som godkjenner den, vet hva de gjør. Med bakgrunn i dette er Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge positiv til koronavaksinen og vil la oss vaksinere når vår tur kommer. Vi oppfordrer andre til å gjøre det samme.  På denne måten kan vi ha håp om en normal hverdag om ikke så alt for lenge.

 Lykke til!
_________________________________________________________________________________________

Nytt brukerutvalg ble oppnevnt av styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF i desember 2019. Det nye brukerutvalget har funksjonstid i 2020 og 2021, og hadde sitt første møte 28. januar 2020. I dette møtet var vararepresentantene også invitert.

Saker som ble tatt opp:

 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF – orientering v/Jan Erik Leirtrø
 • Brukerutvalget – orientering v/Gina Strøm
 • Informasjon om lagring av informasjon, hjemmeside mv v/Marie Katrine Grønli
 • Status fra foretaksadministrasjonen v/Jan Erik Leirtrø
 • Helseplattformen v/Gina Strøm
 • Orientering deltakelse i diverse møter v/Gina Strøm

Brukerutvalget består av både gamle og nye medlemmer, og det ble derfor lagt vekt på å orientere om foretaket og brukerutvalget når alle var samlet.

Leder av brukerutvalget er Gina Strøm og nestleder er Asbjørn Hellem, begge oppnevnt av styret.

Handlingsplan

Brukerutvalgets handlingsplan for perioden 2016-2018

Verdier som styrer Brukerutvalgets arbeid

– Brukerutvalget skal påse at det er god kvalitet på varer og tjenester som sykehusapotekene leverer og at brukere, kunder og medarbeidere føler trygghet og at alle blir møtt med respekt.
– Brukerutvalget skal bidra til at Helse Midt-Norge tar i bruk spesialkompetansen, som farmasien representerer, i all pasientbehandling.

Kontakt sekretariatet for Brukerutvalget

Sekretariatet for brukerutvalget er i Foretaksadministrasjonen hos Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Besøksadresse
Abels gate 9, 3. etasje, 7030 Trondheim.

Postadresse
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Abels gate 9, 7030 Trondheim.

E-post: postmottak@sykehusapoteket.no

Hva Brukerutvalget har gjennomført

Les om aktiviteten i forrige periode

Årlig melding for 2019

Årlig melding for 2018

Årlig melding for 2017

Årlig melding for 2016

Årlig melding for 2015

Referat

2018

Møte 27. November 2018

Møte 26. September 2018

Møte 31. Mai 2018

Møte 28. Februar 2018

 

2017

Møte 28. november 2017

Møte 27. september 2017

Møte 24. mai 2017

Møte 14. februar 2017


 

 

Fant du det du lette etter?