Brukerutvalget

Målgruppen som vi ønsker å nå med denne informasjonen er brukerne av sykehusapotekene i Midt-Norge. Enten de er innlagt på sykehus, er utskrevet og trenger medisiner og kanskje råd om bruk av medisiner, eller de er tilfeldige brukere av sykehusapotekene.  


Vårt hovedmål: Vi skal bidra til at alle brukerne får rett medisin til rett tid.

Vi i brukerutvalget er avhengig av å få tips om saker som angår brukerne av sykehusapotekene. Er det noe du lurer på, eller noe du vil tips oss om så ta kontakt med en av medlemmene i brukerutvalget.

Brukerutvalget 2022-2023 Bak til venstre: Asbjørn Hellem, Ingrid Løset, Kirsten Helene Paasche, Gina Evelyn Strøm. Foran til venstre: Evy Svanemsli, Alf Mange Bye (Leder), Anna Aure Monsen

Medlemmer av Brukerutvalget 2022-2023
Navn​  ​Organisasjon Region Telefon  Mail
Alf Magne Bye (Leder)FFO/ParkinsonforbundetTrøndelag930 16 911
 alf.magne.bye@ntebb.no
Gina Evelyn Strøm (Nestleder) FFO/NAAFTrøndelag922 87 146 gina.strom@naaf.no
Asbjørn HellemFFO/LHL Trøndelag
Trøndelag984 74 301 asbjhellem@gmail.com 
Kirsten Helene PaascheKreftforeningenTrøndelag477 18 270 kirsten.paasche@ntebb.no​
Anna Aure MonsenFFO/DiabetesforbundetMøre og Romsdal481 13 806 monsenaureanna@gmail.com
Ingrid LøsetFFO/Mental Helse TrøndelagMøre og Romsdal951 46 095 ingplo@online.no
Evy SvanemsliFFO/RyggforeningenMøre og Romsdal996 22 117 evy.svanemsli@gmail.com​

Meldemmer i Brukerutvalget rekruteres fra:

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk
 • Kreftforeningen​


På denne siden vil du finne informasjon om:

 • Medlemmene i brukerutvalget 2022-2023 med kontaktinformasjon
 • Styrende dokumenter for brukerutvalget
 • Opplæring av brukerutvalget
 • Brukermedvirkning på systemnivå kontra individnivå
 • Handlingsplan 2022-2023
 • Årlig melding fra brukerutvalget​
 • Referat fra styremøter

Styrende dokumenter for brukerutvalget​

Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF vedtok i sak 2020/31 Retningslinjer for brukermedvirkning.

Mandat og retningslinjer for Brukerutvalget​​

Formålet med saken var å vedta at brukerutvalget til Sykehusapotekene i Midt-Norge HF følger nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning med regionale tilpasninger. Med det oppnår man enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå for de fire regionale helseforetakene.

 • Være representert i styremøtene med tale – og forslagsrett.
 • Være et rådgivende organ for styre og administrasjonen slik at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring av tjenester.
 • Være pådriver i prosessene slik at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF utvikler sine tjenester og tilbud i tråd med det brukerne etterspør.
 • Påse at tilgjengelighet og åpningstid på Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.
 • Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift av foretaket og foreslå brukerrepresentanter for aktuelle utvalg.
 • Arbeide for god samhandling på tvers av forvaltningsnivå.
 • Etablere et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
 • Være et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring fra apotektjenestene.
 • Opprettholde kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling.
 • Prioritere deltakelse på møter/konferanser initiert av Regionalt brukerutvalg eller Helse Midt-Norge.

Administrerende direktør møter på brukerutvalgsmøtene med tale og forslagsrett.
Alle medlemmer av brukerutvalget har underskrevet taushetserklæring.

Opplæring av brukerutvalget

Brukerutvalget gjennomgår i løpet av det 1. halvåret Nettkurset "Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå" Kurset har disse modulene:

·         Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten

·         Din rolle som brukerrepresentant

·         Om spesialisthelsetjenesten

·         Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten

·         Hvordan du bør forberede deg​

Ellers vil mye av opplæringen bestå i å bli kjent med Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ved at deler av styrende dokumenter, organisasjon, planer, strategi osv blir gjennomgått på hvert brukerutvalgsmøte.

Handlingsplan

Brukerutvalgets handlingsplan for perioden 2022 - 2023

Årlig melding

Les om aktiviteten i forrige periode

Årlig melding for 2020

Referat

2022

Møte 13. September 2022

Møte 29. Ap​​ril 2022

Møte 14. Februar 2022


Fant du det du lette etter?