Brukerutvalget

Målgruppen som vi ønsker å nå med denne informasjonen er brukerne av sykehusapotekene i Midt-Norge. Enten de er innlagt på sykehus, er utskrevet og trenger medisiner og kanskje råd om bruk av medisiner, eller de er tilfeldige brukere av sykehusapotekene.  


Vårt hovedmål: Vi skal bidra til at alle brukerne får rett medisin til rett tid.

Vi i brukerutvalget er avhengig av å få tips om saker som angår brukerne av sykehusapotekene. Er det noe du lurer på, eller noe du vil tips oss om så ta kontakt med en av meldlemmene i brukerutvalget.


Brukerutvalget 2022-2023Bak til venstre: Asbjørn Hellem, Anna Aure Monsen, Kirsten Helene Paasche, Gina Evelyn Strøm. Foran til venstre: Evy Svanemsli, Alf Mange Bye (Leder), Ingrid Løset.


På denne siden vil du finne informasjon om:

 • Medlemmene i brukerutvalget 2022-2023 med kontaktinformasjon
 • Styrende dokumenter for brukerutvalget, inklusiv mandat for brukerutvalget
 • Opplæring av brukerutvalgetBrukermedvirkning på systemnivå kontra individnivå
 • Brukerutvalgets deltakelse i styremøterHandlingsplan 2022-2023
 • Årlig melding fra brukerutvalget​

Medlemmer av Brukerutvalget 2022-2023
Navn​  ​Organisasjon Region Telefon  Mail
Alf Magne Bye (Leder)FFO/ParkinsonforbundetTrøndelag930 16 911
 alf.magne.bye@ntebb.no
Gina Evelyn Strøm (Nestleder) FFO/NAAFTrøndelag922 87 146 gina.strom@naaf.no
Asbjørn HellemFFO/LHL Trøndelag
Trøndelag984 74 301 asbjhellem@gmail.com 
Kirsten Helene PaascheKreftforeningenTrøndelag477 18 270 kirsten.paasche@ntebb.no​
Anna Aure MonsenFFO/DiabetesforbundetMøre og Romsdal481 13 806 monsenaureanna@gmail.com
Ingrid LøsetFFO/Mental Helse TrøndelagMøre og Romsdal951 46 095 ingplo@online.no
Evy SvanemsliFFO/RyggforeningenMøre og Romsdal996 22 117 evy.svanemsli@gmail.com​

​ Vi rekrutter medlemmer til Brukerutvalget fra:

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk
 • Kreftforeningen

Styrende dokumenter for brukerutvalget​

Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF vedtok i sak 2020/32 Retningslinjer for brukermedvirkning.

Formålet med saken var å vedta at brukerutvalget til Sykehusapotekene i Midt-Norge HF følger nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning med regionale tilpasninger. Med det oppnår man enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå for de fire regionale helseforetakene.

Brukerutvalget skal (mandat for brukerutvalget):

 • Være representert i styremøtene med tale – og forslagsrett.
 • Være et rådgivende organ for styre og administrasjonen slik at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring av tjenester.
 • Være pådriver i prosessene slik at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF utvikler sine tjenester og tilbud i tråd med det brukerne etterspør.
 • Påse at tilgjengelighet og åpningstid på Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.
 • Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift av foretaket og foreslå brukerrepresentanter for aktuelle utvalg.
 • Arbeide for god samhandling på tvers av forvaltningsnivå.
 • Etablere et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
 • Være et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring fra apotektjenestene.
 • Opprettholde kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling.
 • Prioritere deltakelse på møter/konferanser initiert av Regionalt brukerutvalg eller Helse Midt-Norge.

Administrerende direktør møter på brukerutvalgsmøtene med tale og forslagsrett.

Opplæring av brukerutvalget

Brukerutvalget gjennomgår i løpet av det 1. halvåret Nettkurset "Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå" Kurset har disse modulene:

·         Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten

·         Din rolle som brukerrepresentant

·         Om spesialisthelsetjenesten

·         Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten

·         Hvordan du bør forberede deg​

Ellers vil mye av opplæringen bestå i å bli kjent med Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ved at deler av styrende dokumenter, organisasjon, planer, strategi osv blir gjennomgått på hvert brukerutvalgsmøte.

Er du fersk brukerrepresentant, ​​kunne tenke deg å bli representant eller jobber du med brukermedvirkning?

Nettkurset "Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå" gir deg en grundig innføring i hvordan brukerrepresentasjon fungerer.

Klikk her for å starte kurset Du trenger ikke logge deg inn.​

Brukermedvirkning på systemnivå kontra individnivå

Brukermedvirkning på systemnivå innebærer at brukerne av offentlige tjenester, hjelpeapparatet eller helsetjenesten gjennom representativ brukermedvirkning kan påvirke utformingen av tjenestene og tilbudene generelt

Brukermedvirkning på individ nivå går ut på å ivareta den enkeltes rettigheter og gi den enkelte innflytelse og påvirkning på sitt eget hjelpe- eller behandlingstilbud.

Det er viktig for brukerutvalget å være klar over dette skille. Brukerutvalget skal ikke behandle saker på individ nivå. Og det kan være vanskelig. Utfordringen er å tenke utover egne erfaringer, bruke egne erfaringer som grunnlag for generelle problemstillinger.

Alle medlemmer av brukerutvalget har underskrevet taushetserklæring.

Brukerutvalgets deltakelse i styremøter

I følge styrende dokumenter skal leder og ett medlem av brukerutvalget møte på styremøtene med tale- og forslagsrett. Dette er den viktigste arenaen for brukerutvalget å være på. Leder deltar fortrinnsvis på alle styremøter, mens deltakelsen fra de andre medlemmene går på rundgang.​

Handlingsplan

Brukerutvalgets handlingsplan for perioden 2016-2018

Årlig melding

Les om aktiviteten i forrige periode

Årlig melding for 2020

Årlig melding for 2019

Årlig melding for 2018

Årlig melding for 2017

Årlig melding for 2016

Årlig melding for 2015

Referat

2018

Møte 27. November 2018

Møte 26. September 2018

Møte 31. Mai 2018

Møte 28. Februar 2018

 

2017

Møte 28. november 2017

Møte 27. september 2017

Møte 24. mai 2017

Møte 14. februar 2017
Fant du det du lette etter?