Avdeling for forbruksmateriell

Les mer om Avdeling for forbruksmateriell

Avdeling for forbruksmateriell

Diabetespumpeutstyr
– sensorer
– pumpeutstyr (slangesett, kanyler,  reservoair, batteri, deksel, holdere )
(Pumpene blir levert fra behandlingshjelpemidler)

Forbruksmateriell til gastrostomi/ernæring:
– gastrostomiport (knapp)
– mellomstykker og tilbehør
– stomimåler
– mesoft
– hansker
– sprøyter i ulike størrelser
– ernæringssett (alle typer)

Nasale ernæringssonder og utstyr til dette
– adaptere
– plaster
– hansker
– sprøyter
– ernæringssett (alle typer)

Sondemat:
– ekspedereres på e-resept

Forbruksmateriell til cronopumpe:
- utstyr til cronopumpe
- ulike typer slangesett
(pumpene blir levert fra behandlingshjelpemidler)

Forbruksmateriell til strupeopererte
– kanyler/innerkanyler
– neser med filter
– nakkebånd til tracheostomikanyle
– splittkompresser og andre kompresser
– sugekateter
– skiftesett
– sterile hansker

Forbruksmateriell til veneport/hickmann/CVK/smertepumpe og intravenøs hjemmebehandling
– ekspederes etter standard papirresept fra sykehuslege


Spør oss om råd og veiledning
Vi hjelper deg med å finne det riktige utstyret og kan svare på spørsmål om dette.

Gratis levering
Forbruksmateriell kan vi levere gratis hjem til deg på dagtid etter avtale. Vi har faste utkjøringsdager til ulike kommuner.

 

Kontaktinformasjon

Åpningstider
mandag - fredag 9.00-15.30
Telefon
70 17 31 15
Avdelingen er stengt lørdager, kontakt Sjukehusapoteket. Telefaks: 70 14 38 32
E-post
Sjukehusapoteket i Ålesund
Adresse
Ålesund Sjukehus, Åsehaugen 5,(Kart)
Ålesund Sjukehus, postboks 34, 6026 Ålesund
Åpningstider
mandag - fredag 9.00-15.30
lørdag Stengt
Telefon
70 17 31 00
Bandasjistavdeling: 70173101, telefaks 70143832
E-post

Praktisk informasjon

​Retur av gamle medisiner

Gamle medisiner skal ikke kastes i søpla eller skylles ned i toalettet. Vi tar imot gamle medisiner og sørger for at disse blir kassert på en trygg måte.

E-resept

Logg inn på mine resepter på helsenorge.no for å sjekke om legen din har lagt inn resepten. Vi kan dessverre ikke gi opplysninger om e-resept på telefon. En telefonsamtale gir ikke mulighet for å sjekke din identitet og ivareta din pasientsikkerhet.

Skal du hente ut legemidler på resept for andre må du ha med:
• ferdig utfylt fullmaktsskjema
• den som skal ha legemiddelet sin legitimasjon
• din egen legitimasjon

 

Frakt ved forsendelse av legemidler

Fra 1. januar 2017 må alle, med noen unntak, betale frakt for de legemidlene og apotekvarene de får tilsendt fra våre sykehusapotek. Endringen skjer fordi myndighetene ikke lenger subsidierer frakt av legemidler hjem til pasient. 
 
Ved forsendelse kan varer bli utsatt for temperaturer som er utenfor den anbefalte oppbevaringstemperaturen. Som et ledd i arbeidet med økt pasientsikkerhet har sykehusapotekene derfor etablert nye rutiner som skal sikre at dette ikke skjer, noe som innebærer bruk av spesialemballasje og temperaturmåleutstyr.
Disse utgiftene er det også du, som apotekkunde, som blir belastet for ved forsendelse av legemidler.

Unntak fra regelen

Som nevnt finnes det noen unntak fra regelen om at du som apotekkunde skal betale for frakt av legemidler og apotekvarer, og i disse tilfellene sendes varene kostnadsfritt:

• allmennfarlige, smittsomme sykdommer
• immunsvikt
• cystisk fibrose
• spesialproduserte legemidler med kort holdbarhet, for eksempel smertekassetter
• faktorkonsentrat til personer med alvorlig blødersykdom
• utgifter til frakt av forbruksmateriell dekket av helseforetaket
• utgifter til frakt av utstyr på R-resept og næring (parenteral/enteral) knyttet til forbruksmateriell

Vi i Sykehusapotekene i Midt-Norge beklager at kostnader ved forsendelse har økt.

Kollektivtilbud

​​Lokale og regionale busser

Lokale og regionale busser stopper ved Ålesund Sjukehus, hvor Sjukehusapoteket i Ålesund ligger. Busstoppet heter Ålesund Sjukehus og ligger vis a vis Åsetorget.

Båt

Du kan ta båt til Ålesund sentrum og buss videre til Ålesund Sjukehus og Sjukehusapoteket i Ålesund.

Fly

Du kan ta fly til Ålesund Lufthavn og flybuss til Ålesund sentrum og bytte til lokalbuss som stopper ved Ålesund Sjukehus. Flybussen stopper ikke ved Ålesund Sjukehus.

Parkering

​Ved inngangen til Sjukehusapoteket i Ålesund er det gratis parkering i 30 minutter for kunder som skal til Sjukehusapoteket.

Fant du det du lette etter?